D’acord amb el que preveuen els nostres Estatuts, l’AMPA té una estructura que funciona a diferents nivells i que permet entre altres coses que els socis col·laborem en funció de la nostra disponibilitat i els nostres interessos.

Com ens organitzem